Кой може да осиновява?

За да осиновите дете от друга държава и да го доведете да живее в САЩ, трябва първо да отговаряте на изискванията за осиновяване според американския закон. Федералната агенция, която взема това решение, е Службата по гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), част от Департамента по вътрешна сигурност. Не можете да доведете осиновено дете (или дете, за което сте получили законно попечителство с цел имиграция и осиновяване) в САЩ, докато USCIS не реши, че отговаряте на изискванията за осиновяване от друга държава.

Изисквания на държавата

Трябва да отговаряте на определени изисквания, за да доведете в САЩ родено в чужда държава дете, което сте осиновили:

 1. Трябва да сте американски гражданин.
 2. Ако не сте семеен/семейна, трябва да сте на минимум 25 години.
 3. Ако сте семеен/семейна, трябва заедно да осиновите детето (дори ако сте разделени, но не разведени) и съпругата/съпругът Ви също трябва да е американски гражданин или с легален статут в САЩ.
 4. Трябва да отговаряте на определени изисквания, които определят дали сте подходящ за бъдещ осиновител, включващи проверки за наличие на криминални деяния, пръстови отпечатъци и проверка на дома.

Изисквания на щата

Освен изискванията за осиновяване според американския закон, трябва да отговаряте също на изискванията за бъдещи осиновители на Вашия щат. Можете да научите повече за изискванията на отделния щат на сайта Портал с информация за грижа за детето.

Изисквания на чуждата държава

Всяка държава има свои собствени изисквания към осиновителите. Тези изисквания са посочени в раздела Информация за страната на този уебсайт.

Брой на децата, осиновени от американски граждани в България

Статистиката за издадените визи от Американското посолство отбелязва леко покачване на осиновяванията на български деца от американски граждани след няколко години на ниска активност:

Финансова година – брой деца

 • 2010 –   40
 • 2011 –    75
 • 2012 –  125
 • 2013 – 157
 • 2014 – 183
 • 2015 –  184
 • 2016 –  200
 • 2017 – 146
 • 2018 – 132
 • 2019 – 132

Съветът по осиновяванията към Министерството на правосъдието преглежда молбите и определя кое дете да бъде предложено на дадено семейство. Дава се предимство на тези родители, които желаят да осиновят дете с медицински проблем. Приблизително 80% от осиновените деца са смятани за деца със „специални нужди”, включително по-големи деца (над 7-годишна възраст).