Защо да предприемем осиновяване?

„За пълноценното и хармонично развитие на неговата личност, детето трябва да расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство.  … Международното осиновяване може да предложи предимството на постоянното семейство на дете, за което не може да бъде намерено подходящо семейство в неговата държава по произход.“
 Хагска конвенция по осиновяванията, въведение

Дом, изпълнен с любов, може да допринесе за цялостното изграждане на детето. Международното осиновяване направи това възможно завинаги за стотици хиляди деца по света. Когато децата не могат да останат с някой роднина, а нови родители не могат да бъдат намерени в  тяхната общност, международното осиновяване отваря нова възможност децата да получат грижата, сигурността и любовта на постоянното семейство.

Някои допълнителни източници на информация:

  • Портал с информация за грижи за детето – услуга, предоставяна от Бюрото за децата към Администрацията за деца и семейства на  Департамента по здравеопазване на САЩ.
  • Medicine Plus – услуга към Американската национална библиотека по медицина и Националния институт по здравеопазване.
  • Здравословно начало: Важна информация за родители на деца осиновени по международната процедура – брошура от Американската педиатрична академия.