Формуляри за регистрация на гражданство по рождение

При подаване на молба за Консулско удостоверение за раждане (CRBA), може да подадете молба и за паспорт. Отворете линковете по-долу, за да подготвите с формулярите. Моля не подписвайте нищо предварително. Формулярите се подписват пред Консул: