Сключване на брак

  1. Осиновяване
  2. Сключване на брак

Сключване на брак в България

Ако сте американски гражданин и желаете да сключите брак с български гражданин, българските власти ще изискат от Вас клетвена декларация, подписана пред американски консулски служител, в уверение на това, че сте свободен да сключите граждански брак. Такава декларация не се изисква, ако американският гражданин има двойно гражданство – американско и българско.

Попълнете клетвената декларация и я разпечатайте. Не я подписвайте предварително.

Необходимо е предварително да си запазите час за нотариална услуга. Моля свържете се с нас на acs_sofia@state.gov, след като си запазите час с данни за името на годеника/годеницата, ако ще бъдете придружавани от тях при посещението си в Посолството. Запазваме си правото да пренасочим за друг ден извършването на нотариалната заверка, ако закъснеете за запазения час или дойдете неподготвени.

Таксата за нотариалната заверка на този документ е 50 щ.д. и се заплаща в Консулския отдел като може да се плати в брой в щатски долари или в български левове, или с кредитна карта. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover и Diners. Персонални чекове не се приемат.

Преди да сключите брака, трябва да заверите клетвената декларация в Консулски отдел на Министерството на външните работи на България на адрес ул. Алфред Нобел 2. Телефон за контакт: 02/948 29 99.

За допълнителна информация относно сключване на брак в България, посетете уебстраницата на Държавния департамент.