Сключване на брак

  1. Осиновяване
  2. Сключване на брак

Сключване на брак в България

Ако сте американски гражданин и желаете да сключите брак с български гражданин, българските власти ще изискат от Вас клетвена декларация, подписана пред американски консулски служител, в уверение на това, че сте свободен да сключите граждански брак. Таксата за нотариалната заверка на този документ е 50 щ.д. Услугата се извършва от отдел „Имигрантски визи“ в Консулския отдел от понеделник до петък. Моля, изпратете имейл на iv_sofia@state.gov или се свържете с Консулския отдел на тел. (359 2) 937-5100 от 9:00 ч. до 12:00 ч., за да уговорите час. Декларацията трябва да съдържа пълното име на американския гражданин (моля, носете американския си паспорт) и пълното име, дата на раждане и настоящ адрес на българския гражданин. Такава декларация не се изисква, ако американският гражданин има двойно гражданство – американско и българско.

Преди да сключите брака, трябва да заверите клетвената декларация в Министерството на външните работи на България. За повече информация вижте „Визи въз основа на семейството“.

Сключване на брак на американски гражданин в чужбина

Американските дипломатически и консулски служители нямат право да извършват брачни церемонии. Бракосъчетанията в чужбина се извършват почти винаги от местни длъжностни лица. В България брачните церемонии се извършват от служители в ритуална зала.

По правило, в американските посолства или консулства не се извършват бракосъчетания. Състоятелността на брака не се определя от присъствието на американски дипломатически или консулски служител, а от спазването на закона на страната, в която е сключен бракът. Брачните церемонии в България се извършват в ритуалните зали.

По принцип, браковете, които са сключени съобразно закона и са валидни в чужбина, са валидни и в САЩ. Запитванията относно валидността на брак, сключен в чужбина, трябва да бъдат отправяни към Главния прокурор на щата в САЩ, където живеете или възнамерявате да живеете. След издаването на брачно свидетелство от българските власти в ритуалната зала, то трябвада бъде легализирано с апостил. Легализираното брачно свидетелство (заедно със заверен превод на английски език) може да бъде представено пред американските власти като доказателство за законно сключен брак. Повече информация относно заверки на брачни свидетелства можете да намерите в раздела за Нотариални заверки.

При сключване на брак в България се прилага изискването за обичайно пребиваване. Една от страните по брака трябва да е или български гражданин, или да е с обичайно пребиваване в България.

Сключване на брак в САЩ

Ако сте американски гражданин и желаете да сключите брак с български гражданин в САЩ, трябва да подадете петиция I-129F (годеническа) към Службата по гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Консулският отдел нe обработва петиции I-129F. Моля, свържете се с USCIS, за да получите необходимите формуляри и инструкции. След като Службата по гражданство и имиграция одобри петицията, Вие и годеникът/годеницата Ви ще бъдете уведомени и петицията ще бъде изпратена на Консулския отдел в София. След получаването на петицията в София, можете да насрочите ден и час за интервю на годеника/годеницата Ви като се свържете с Имигрантски отдел на тел. (359 2) 937-5100 между 9:00 ч. и 12:00 ч. Моля, обърнете внимание, че тези интервюта се насрочват за следобедите от понеделник до четвъртък.