Гражданство

Отказът от американско гражданство е сериозен и необратим акт, който трябва да обмислите внимателно.  Задължително е напълно да разбирате последствията пред да се откажете от гражданство.  Ако решите, че желаете да се откажете от американско гражданство, следва да запазите час за посещение в Консулския отдел, за да подпишете формално документите за отказ в присъствието на Консулски служител.  Документите ясно показват, че вашите действия са необратими.

Отказът от гражданство е личен акт и може да бъде изпълнен само лично и никога от друго лице (включително родители и/или попечители).

Запознайте се със законовата база и възможните действия, които биха могли да доведат до загуба на гражданство преди да започнете процеса. За въпроси, свързани с данъците и последиците от отказа от гражданство, обърнете се към американските данъчни служби (Internal Revenue Service).

Необходимо е да подготвите следните документи:

  1. Доказателство за американско гражданство (например: американски паспорт или американско удостоверение за раждане; Консулско удостоверение за раждане в чужбина, Сертификат за гражданство, Сертификат за натурализация)
  2. Копие от биографичната страница на всички чуждестранни паспорти;
  3. Доказателство за промяна на името, ако има такава(например: брачно свидетелство, бракоразводно решение, съдебно решение);
  4. Попълнен формуляр DS-4079– моля изтеглете от страницата на Държавния Департамент тук ;

Такси

Таксата е $2,350.  Може да платите в брой в американски долари или лева или с кредитна карта. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover и Diners. Лични чекове не се приемат.

Запазване на час

Изпратете попълнен формуляр DS-4079 на имейл: acs_sofia@state.gov.

Ще насрочим две посещения в Консулския отдел – първоначално интервю, в което се разяснява процедурата и последиците и час за формален отказ от гражданство. Моля имайте предвид, че двете интервюта ще бъдат насрочени през достатъчно голям интервал от време, за да имате възможност да помислите. В зависимост от натовареността на графика, може да се наложи да минат няколко седмици преди второто интервю. Препоръчваме да подадете молбата за отказ от гражданство в държавата, където живеете.