Пригответе документите

Моля донесете следните документи в деня на интервюто:

  • Оригинал на удостоверението за раждане на детето
  • Американски паспорт на родителите (или чуждестранен документ за самоличност в зависимост от случая)
  • Оригинал на брачно свидетелство на родителите (в зависимост от случая)
  • Оригинал на бракоразводни решения от предишни бракове (в зависимост от случая)
  • Документи, които доказват престой в САЩ
    Препоръчителни документи, които доказват престой включват (но не се ограничават до) документи от посещавани учебни заведения, които показват срокове на обучението (приемат се от всякакъв вид учебно заведение от начално училище до университет включително); медицински документи; фишове от заплати; касови бележки, банкови извлечения или извлечения от кредитни карти, които показват, че покупката е извършена на територията на САЩ; документи от пътувания като самолетни билети, печати в паспорти или документ от граничните власти за влизания и излизания от страната; документи от имиграционните служби за промяна на статут. Данъчни декларации, справки за социално-осигурителни вноски и писма от работодател НЕ СЕ ПРИЕМАТ като доказателство за престой в САЩ)

Важно: Документите трябва да се представят в оригинал или дубликат от институцията, издала оригинала. Ако документите не са на английски език, трябва да предоставите превод. Ако желаете, може да подготвите превода и сами.