Само единият родител е американски гражданин – имат граждански брак

Дете придобива американско гражданство по рождение, ако родителят, който е американски гражданин, докаже физически престой (PDF 307 KB) в САЩ за минимум пет години (общо) преди раждането на детето, поне две от които трябва да са след навършване на четиринадесетгодишна възраст.