Двамата родители са американски граждани – имат граждански брак

Дете, родено в брак, чиито родители са американски граждани, придобива американско гражданство по рождение, ако поне единият родител е живял за някакъв период от време в САЩ или на американско територия преди раждането на детето.