Само единият родител е американски гражданин – нямат сключен граждански брак

Дете придобива американско гражданство по рождение, ако родителят, който е американски гражданин, докаже физически престой в САЩ за минимум пет години (общо) преди раждането на детето, поне две от които трябва да са след навършване на четиринадесет годишна възраст.

Дете, родено извън брак, чийто баща е американски гражданин, придобива гражданство по рождение, ако:

  • За наличието на кръвна връзка между детето и бащата има категорични и неоспорими доказателства;
  • Бащата може да докаже физически престой в САЩ за минимум пет години (общо) преди раждането на детето, поне две от които трябва да са след навършване на четиринадесет годишна възраст;
  • Официално да признае детето като свое или чрез подписване на Декларация за местопребиваване, родителство и финансов ангажимент (PDF 112) или документ от съда, доказваш биологична връзка с детето. С това бащата се ангажира с финансова подкрепа за детето до навършване на 18-годишна възраст.

Дете, родено извън брак, чиято майка е американски гражданин, придобива гражданство по рождение, ако майката е американски гражданин към датата на раждане на детето и може да докаже физически престой в САЩ за минимум пет години (общо) преди раждането на детето, поне две от които трябва да са след навършване на четиринадесет годишна възраст.

Важно! За деца, родени извън брак преди 12 юни 2017 г., които придобиват гражданство чрез майката, тя трябва да докаже физически престой в САЩ за дванадесет последователни месеца без прекъсване преди раждането на детето.