Смърт на американски гражданин

В случай, че американски гражданин почине в България, моля свържете се с Посолство на САЩ в София възможно най-скоро. Отделът за обслужване на американски граждани може да помогне на семейството и приятелите на починалия гражданин на САЩ в България.

Отделът за обслужване на американски граждани оказва съдействие при процеса на организирането на погребение/кремация и/или репатриране на тленните останки. Работим с погребалната агенция, избрана от семейството, за да осигурим нужната документация за транспортиране на тленните останки до Съединените щати. Ние поддържаме списък с погребални агенции, които са запознати с международните изисквания. Моля имайте предвид, че Държавният департамент не предоставя средства за транспортиране на тленните останки или урната на граждани на САЩ, починали в чужбина. Семейството или законният представител трябва да заплати всички такси на погребалния дом, разходите за транспортиране на тленните останки и лични вещи (ако е приложимо).

Дори ако не е необходима помощ при организирането на погребение/кремация, трябва да информирате Посолството за смъртта на гражданин на САЩ, за да може да бъде издаден Консулски смъртен акт на американски гражданин в чужбина (CRODA). Този документ е необходим за уреждане на правни и имотни въпроси в Съединените щати.

Можем да помогнем за намирането и уведомяването на най-близките за смъртта на техния любим човек. Отговорност на семейството е също така да извърши организирането на погребението с помощта на погребалната агенция, с която е сключен договор. Дипломатическият персонал не може да организира погребение/кремация.

При издаване на местен (чуждестранен) акт за смърт, посолството на САЩ може да изготви Консулски смъртен акт на американски гражданин в чужбина. Копия от този документ се предоставят на най-близкия роднина или законен представител и могат да се използват в съдилищата на САЩ за уреждане на въпроси, свързани с наследство. За изготвянето на този документ служителите на консулството се нуждаят от оригинални доказателства за американско гражданство и самоличност на починалия и оригинален български смъртен акт.

Допълнителни копия на CRODA могат да бъдат получени, като се свържете с Отдела за паспортни данни и документи по гражданско състояние на Държавния департамент. За повече информация посетете https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/requesting-a-vital-record-as-a-u-s–citizen.html.

От 1 юли 2023 г. Посолството на САЩ, София, България издава електронен формуляр DS-2060, Консулски смъртен акт на американски гражданин в чужбина (CRODA). Електронният документ съдържа цифровия подпис на консулския служител, който е подписал формуляра с печат за час и дата, когато е бил подписан на реда „Подпис на всички копия“, името и длъжността на консулския служител и цифровия печат на Посолство на САЩ вляво от цифровия подпис.

Посолство на САЩ в София ще продължава да издава двадесет печатни оригинала на DS-2060, Консулски смъртен акт на американски гражданин в чужбина (CRODA), само при поискване от семейството на починалия.

За повече информация, моля, свържете се с ACS_Sofia@state.gov.

Българските власти издават смъртен акт, в който са посочени името, часът и мястото на смъртта на лицето. Местните власти не посочват причините за смъртта. Посолството има нужда от предоставяне на паспорт(и) на починалия, както и български смъртен акт, за да издаде CRODA, който може да се използва за уреждане на правни въпроси, свързани с наследството на починалия, в Съединените щати. Консулски смъртен акт на американски гражданин в чужбина (CRODA) е еквивалент на смъртен акт в САЩ за разрешаване на правни въпроси в Съединените щати, включително процедури за имущество и застраховка. Посолството изпраща цифрово подписания електронен CRODA по имейл до най-близкия роднина на починалия безплатно. Посолството анулира американския паспорт на починалия и го предава на най-близкия роднина и информира за смъртта на съответните държавни агенции, ако починалият е получавал федерални помощи.

Допълнителни копия на CRODA могат да бъдат получени, като се свържете с Отдела за паспортни данни и документи по гражданско състояние на Държавния департамент. За повече информация посетете https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/requesting-a-vital-record-as-a-u-s–citizen.html.

В редки случаи Консулския отдел на Посолството може да съхранява временно лични вещи/имущество на наскоро починал американски граждани в случай, че членове на семейството не са пътували с починалия. Посолството прави пълен опис на тези вещи и ги задържа за ограничен период от време, докато най-близкият роднина направи необходимото за получаването им. При тези обстоятелства Посолството може да начисли такси за съхранение и/или такси за поддръжка, ако сумата или имуществото надвишава обичайното количество личен багаж или ако има специални обстоятелства.

Всички плащания за подготовка на тленните останки и репатриране могат да бъдат уредени директно с местния погребален агент. Посолството на САЩ не може да осигури финансиране за тези дейности, но може да помогне при намирането и прехвърлянето на средства, ако е необходимо. Повечето погребални бюра приемат банкови преводи или плащания чрез Western Union. Възможно е да има известна разлика в цените в зависимост от региона на България, където се предоставят услугите.

Според българското законодателство аутопсия трябва да се направи, когато причината за смъртта е неизвестна или полицията подозира престъпление. След аутопсията, починалият се премества в местната морга преди тялото да се подготви от местен погребален агент за последващи действия. На този етап най-близкият роднина може да избере тленните останки на починалия да се транспортират обратно в Съединените щати, или да бъдат кремирани и урната са се транспортира в Съединените щати, или да организира местно погребение/кремация. Моля, вижте информацията по-долу за повече подробности.

Балсамиране
Балсамирането може да се извърши във всички големи български болници, въпреки че качеството може да е различно от балсамирането в САЩ. Продължителността на този процес варира и не може да се извърши до 24 часа след момента на смъртта. Според българските разпоредби балсамирането не е задължително, за да може тялото да бъде изпратено в САЩ. Ако американският гражданин е бил жертва на престъпление или е починал в болница, частичното балсамиране на тялото е задължително. Погребението може да бъде отложено за неопределено време, ако тялото се съхранява в хладилна камера. Ако тялото е било балсамирано, максималният период преди погребението без охлаждане е 40 дни.

Кремация
Единственият крематориум в България се намира в София, Пловдив и Варна. Преди останките да бъдат кремирани, крематориумът трябва да получи нотариално заверено искане от най-близкия роднина и съобщение за смърт, което се издава от доктора, подписал смъртния акт. В съобщението за смърт трябва да е посочено, че е направена аутопсия и лицето е починало от естествена смърт. Ако американският гражданин е бил жертва на престъпление или пътен инцидент, ще е необходимо разрешение за кремация от съдебен лекар.

Транспортирането на тленните останки от България изисква специална документация и трябва да бъде съгласувано с погребалната агенция и транспортната фирма, ако има такава. Посолството не може да отговаря за тленните останки – погребалната агенция трябва да вземе мерки за предоставяне на правилно датирана документация, за да позволи вземането и транспортирането от роднина на починалия или друг представител.

Ковчег и контейнери
Използваните в България дървени ковчези и поцинковани контейнери отговарят на изискванията на САЩ, както и на изискванията за превоз извън България. Поцинкованите контейнери се изработват по поръчка. Пепелта от кремираните останки се поставя в мраморни или керамични урни.

Гробни парцели
Гробни парцели могат да бъдат закупени в България. Първоначално те се предоставят безплатно за период от осем години след погребението. Ако не бъдат закупени, те могат да бъдат наети от най-близкия роднина в края на първоначалния осемгодишен период на всеки десет години. Наемът се плаща за 10 години, като размерът му се определя от общината. Наемът се заплаща предварително преди изтичането на първоначалния осемгодишен период и преди изтичането на всеки следващ десетгодишен период.

Изискванията на CDC за транспортиране на човешки останки към САЩ зависят от това дали тялото е било балсамирано, кремирано или дали лицето е починало от подлежаща на карантина заразна болест.

Понастоящем COVID-19 е подлежаща на карантина заразна болест в Съединените щати и останките трябва да отговарят на стандартите за внос, определени в 42 Кодекс на федералните разпоредби, част 71.55 и могат да бъдат разрешени, освободени и разрешени за влизане само в Съединените щати при следните условия:

  • Останките се кремират; ИЛИ
  • Останките са правилно балсамирани и поставени в херметически затворен ковчег; ИЛИ
  • Останките са придружени от разрешение, издадено от директора на CDC. Разрешението на CDC (ако е приложимо) трябва да придружава човешките останки през цялото време на транспортирането.

Разрешителни за внос на останките на лице, за което е известно или се предполага, че е починало от подлежаща на карантина заразна болест, могат да бъдат получени чрез отдела за глобална миграция и карантина на CDC, като се обадите на Центъра за спешни операции на CDC на телефон 770-488-7100 или изпратите имейл на dgmqpolicyoffice@cdc.gov.

Моля, вижте Importation of Human Remains Final Rule (cdc.gov) за допълнителна информация.

Разходите за подготовка и транспортиране на тялото на починало лице в Съединените щати от България обикновено са доста високи и трябва да бъдат платени от семейството, освен в случаите, когато се покрива от застраховка. Често местните закони и процедури могат да направят връщането на тленните останки в Съединените щати дълъг процес. Средно трябва да се очакват 10 до 14 дни за връщане, въпреки че може да отнеме значително повече време в зависимост от обстоятелствата на смъртта.

За да бъде разрешено за превоз, тялото трябва да бъде санитарно обработено, запечатано в поцинкован контейнер, поставено в дървено ковчег и външен контейнер. Начинът на съхранение трябва да отговаря на изискванията на авиокомпанията, с която ще се транспортират тленните останки. Запечатването се извършва в присъствието на митнически служители в случай на балсамирани или кремирани останки. Ако тялото трябва да бъде транспортирано от едно място в България до точката на международно отпътуване в друг град, външният контейнер трябва да бъде закрепен от местната митница и придружен от „Транспортен лист“, издаден от местния митнически служител, който е присъствал на запечатването на ковчега и външния контейнер. Разрешение за международно транспортиране на тленните останки трябва да бъде получено от окръжните санитарни власти. Разрешението се издава след представяне на копия от паспорта на починалото лице и от българския акт за смърт.

Ако тленните останки се кремират, окръжните санитарни власти издават разрешение за изнасяне на урната след представяне на копия от паспорта на починалия, българския акт за смърт и копие от акт за кремация. Разрешението се издава след извършена кремация.

Разходите за транспортиране на тленните останки зависят от наличността на полети, цените на авиокомпанията и крайната дестинация в САЩ. Като цяло полетите може да струват между $500 и $1000 USD. Няма директни полети между САЩ и България. Това означава, че погребалните агенти трябва да се координират с транзитната страна, за да осигурят наличност на полети, одобрени за превоз на тленни останки. Често агентите ще трябва да чакат до една седмица, за да намерят свободни места за одобрени полети.

Останките могат да бъдат ексхумирани само след изтичане на първоначалния осемгодишен период. В редките случаи на ексхумация преди този срок е необходимо разрешение от санитарните власти. Гробището начислява такса за ексхумация, а таксите за кремация и подготовка за транспортиране са същите като по-горе. Необходими документи за репатриране на тленни останки са: молба от близки роднини, копие от български смъртен акт на починалия, извлечение от деловодството на гробищата, разрешение от съответните окръжни санитарни власти и разрешение от митнически служители. Всички изисквания и разпоредби са национални по обхват.

АЛИАНС 2001 ООД
ул. Георги С. Раковски 201
София, България 1142
Тел./факс: +359 2 981 7808
Мобилен телефон: +359 2 981 7808, +359 878 109 222
Имейл: info@elite-funeral.com; assist@elite-funeral.com
Уебсайт: www.elite-funeral.com
Skype: alians2001
говори английски език

АСКОНИ
Кешан ул. 9-11
София, България 1527
Тел./факс: +359 2 936 6002
Мобилен телефон: +359 888 437 008
Имейл: askoni08@gmail.com
Уебсайт: http://www.askoni.com
говори английски език

ЕКСТРИМ КЕЪР ООД
Ул. Гевгелийски 1, вх. Б, ет.2, ап.67
София, България 1309
Тел.: +359 2 465 2636
Мобилен телефон: +359882529557
Електронна поща: office@extremecare.eu
Уебсайт: www.extremecare.eu
говори английски език

Важно: Посолството на САЩ в София, България не поема никаква отговорност за професионалните способности или репутацията на, или качеството на услугите, предоставяни от следните лица или фирми. Имената са изброени по азбучен ред и редът, в който се появяват, няма друго значение. Професионалните пълномощия и областите на експертиза се предоставят директно от погребалните директори, погребалните служители и други доставчици на услуги.