Смърт на американски гражданин

Американското посолство и бюрото по „Консулски въпроси“ към Държавния департамент на САЩ оказва съдействие на близките на американски гражданин, починал в чужбина.

Американското посолство съдейства с информация относно стъпките, които следва за се предприемат по репатриране на тленни останки или кремация, както и списък с погребални агенции, с които може да се свърже семейството.

Консулството издава смъртен акт за ползване в САЩ. За целта е необходимо да получим паспорт на на починалия и оригинал на препис-извлечение от смъртния акт.  Консулският смъртен акт се изготвя за около два-три работни дни. Семейството може да получи до 20 оригинала от консулския смъртен акт безплатно.

Когато починалият няма близки в България, Консулството изготвя инвентарен списък с личните му вещи и ги съхранява, докато семейството изрази писмено желанието си относно изпращането им до САЩ и/или даване за благотворителни цели.

Посолството не поема финансовите разходи по погребение, кремация или репатриране на тленни останки.