Медицинска помощ

Важно: Държавният Департамент на САЩ не поема никаква отговорност и произтичащите от това задължения относно професионална квалификация или репутация, качеството на услугите, предлагани от изброените по-долу фирми или лица. Включването им в списъка по никакъв начин не представлява препоръка от страна на Департамента или Правителството на САЩ. Списъците са изготвени в азбучен ред и редът, в който са подредени, няма никакъв друг смисъл. Информацията е предоставена директно от включените в списъка и Департаментът не отговаря за съдържанието й.