Спешна финансова помощ

Американско Посолство може да окаже съдействие на американски граждани, които са попаднали във финансово затруднение по независещи от тях причини.

Американските граждани в България, които са попаднали в подобна ситуация, трябва да се cвържат с Посолството в София.  Може също да се свържете с Държавния Департамент,  отдел „Услуги за американски граждани извън САЩ“ на тел.:

1-888-407-4747 (в работно време) или 202-647-5225 (в извънработно време).

Консулските служители могат да окажат съдействие на американските граждани, попаднали във финансово затруднение, като се свържат със семейството, банка или работодател и да координират изпращането на финансови средства. В някои случаи е възможно изпращането на средства да стане чрез Държавния Департамент.

За информация относно възможностите за съдействие в подобни ситуации, посетете https://travel.state.gov/content/passports/en/emergencies/financial-assistance.html.