Спешни случаи – контакти с местни институции

  1. Спешни случаи – контакти с местни институции
  2. Важна информация относно шофирането

 Полиция в България

  • Обадете се на тел. 112, за да се свържете с полицията при спешни случаи.
  • Посетете най-близкото полицейско управление, за да подадете жалба възможно най-скоро.

Спешен медицински случай в България

Обадете се на тел. 112.

При пожар

Обадете се на тел. 112.