Важна информация относно шофирането

  1. Спешни случаи – контакти с местни институции
  2. Важна информация относно шофирането

Американските шофьорски книжки важат в България само, ако представите и международна шофьорска книжка. Това изискване се прилага стриктно.

За повече информация моля посетете: https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/driving-and-road-safety.html.