Нотариални заверки

Онлайн часове се отварят допълнително при първа възможност, а също и анулирани часове. Моля следете онлайн графика.

Моля свържете се с нас на acs_sofia@state.gov, ако имате нужда от спешна услуга.

За тези, които се нуждаят от нотариална заверка на подпис върху документ за ползване в САЩ, може да проучите възможността за алтернативни възможности, включително нотариални услуги, които се предлагат онлайн. Все повече щати приемат документи, които са заверени онлайн. Моля поинтересувайте се дали щатът, в който ще използвате документите, признава онлайн нотариална заверка. Използването на онлайн нотариална заверка би задоволило нуждата Ви от услуга по-бързо. Посолството не предлага нотариални услуги онлайн.

Американските консулски служители извършват нотариални заверки като услугата се предлага както на американски граждани, така и на граждани на други държави. Заверяваме подпис на клетвени декларации и други документи на английски или български език. Ако документите са на български език, клиентите трябва да носят и превод на английски език. Посолството не легализира документи (не издава апостил). За повече информация относно легализация на документи, моля вижте нашите често задавани въпроси.

Как да се подготвите за нотариална заверка:

  • Ако страницата, която трябва да подпишете е част от по-голям документ (например 6 от 10), трябва да донесете всички страници, за да се извърши заверката.
  • Всички празни полета трябва да се попълнят предварително.
  • Ако желаете да подпишете като длъжностно лице, например мениджър или собственик на фирма, трябва да представите официални документи, които доказват, че може да подпишете в това си качество.
  • Ако документите изискват подпис на свидетели, трябва да доведете свидетели. Консулските служители не могат да бъдат свидетели.
  • Не подписвайте документите предварително. Документите се подписват в присъствието на консулски служител.

Заверени копия на документи за самоличност се правят само в редки случаи. Моля свържете се с нас за повече информация.

Таксата е 50 щатски долара за всеки подпис на нотариуса. Таксата може да се плати в брой в щатски долари или в български левове или с кредитна карта. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover и Diners. Персонални чекове не се приемат.

Необходимо е предварително да си запазите час. Моля свържете се с нас на acs_sofia@state.gov, след като си запазите час с данни за името, дата на раждане и номер на паспорта на свидетелите, ако ще бъдете придружавани от такива.

Запазваме си правото да пренасочим за друг ден извършването на нотариалната заверка, ако закъснеете за запазения час или дойдете неподготвени.