Паспорти

ВАЖНО: От 5 юни 2022 г. Посолство на САЩ в София, България ще приема молби за подновяване на паспорти на лица над 16-годишна възраст, които отговарят на определени условия, чрез онлайн плащане и изпращане на молбата по куриер. Това дава възможност да подновите паспорта си без лично да се явявате в Посолството. Моля посетете нашия сайт с паспортна информация, за да разберете дали може да подновите паспорта си с онлайн плащане и без да се явявате на интервю.

Онлайн часове се отварят допълнително при първа възможност, а също и анулирани часове. Моля следете онлайн графика.

Моля свържете се с нас на acs_sofia@state.gov, ако имате нужда от спешна услуга.

Новите паспорти стават готови за около ​четири седмици. Ако няма свободни часове и имате спешни планове за пътуване, свържете се с нас на acs_sofia@state.gov.

Всеки запазен час е за подаването на една молба.

Моля идвайте 15 минути преди запазения час, за да има време да минете през проверка на охраната.

Запазваме си правото да пренасочим за друг ден подаването на молбата, ако закъснеете за запазения час или дойдете неподготвени.

Препоръчваме да попълване онлайн формата, която генерира баркод при разпечатване (Form Filler ). При попълване на Form Filler е гарантирано, че след като въведете информацията, ще се генерира правилния формуляр, който трябда да разпечатате и донесете в деня на интервюто. Попълнени на ръка формуляри може да доведат до забавяне на обработката на молбата.
Моля НЕ РАЗПЕЧАТВАЙТЕ ФОРМУЛЯРА ДВУСТРАННОдвустранно разпечатани формуляри няма да се приемат.

Може да проверите статута на Вашата молба на адрес: https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/after/status.html

ВажноПосолството не може да съхранява новите паспорти безсрочноАко не вземете паспорта си до 60 дни от получаването на имейла,  с който Ви уведомяваме, че паспортът е готов, паспортът ще бъде анулиран и върнат обратно в САЩ. За да получите нов паспорт, трябва да подадете нова молба, снимка и да заплатите таксата отново.