Паспорти

Всички американски граждани задължително влизат и излизат от САЩ с американския си паспорт. Това се отнася както за възрастни и деца, така и за граждани, които имат двойно гражданство и притежават както американски, така и паспорт на друга държава.

Ако напуснете САЩ с български паспорт или паспорт на друга държава и в рамките на престоя си в България не успявате да запазите час за подаване на молба за американски паспорт и да го получите, може да очаквате отлагане на датата за завръщане. Посолството не издава спешни паспорти на американски граждани, които са напуснали САЩ с паспорт на друга държава за удобство, очаквайки, че ще получат временен паспорт по спешност от Посолството, за да се завърнат в САЩ.

ВАЖНО: От 5 юни 2022 г. Посолство на САЩ в София, България ще приема молби за подновяване на паспорти на лица над 16-годишна възраст, които отговарят на определени условия, чрез онлайн плащане и изпращане на молбата по куриер. Това дава възможност да подновите паспорта си без лично да се явявате в Посолството. Моля посетете нашия сайт с паспортна информация, за да разберете дали може да подновите паспорта си с онлайн плащане и без да се явявате на интервю.

Онлайн часове се отварят допълнително при първа възможност, а също и анулирани часове. Моля следете онлайн графика.

Моля свържете се с нас на acs_sofia@state.gov, ако имате нужда от спешна услуга.

Новите паспорти стават готови за около ​четири седмици. Ако няма свободни часове и имате спешни планове за пътуване, свържете се с нас на acs_sofia@state.gov.

Всеки запазен час е за подаването на една молба.

Моля идвайте 15 минути преди запазения час, за да има време да минете през проверка на охраната.

Запазваме си правото да пренасочим за друг ден подаването на молбата, ако закъснеете за запазения час или дойдете неподготвени.

Попълнете онлайн формата, която генерира баркод при разпечатване (Form Filler ). При попълване на Form Filler е гарантирано, че след като въведете информацията, ще се генерира правилния формуляр, който трябда да разпечатате и донесете в деня на интервюто. Попълнени на ръка формуляри може да доведат до забавяне на обработката на молбата.
Моля НЕ РАЗПЕЧАТВАЙТЕ ФОРМУЛЯРА ДВУСТРАННО – двустранно разпечатани формуляри няма да се приемат.

Може да проверите статута на Вашата молба на адрес: https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/after/status.html

Важно: Посолството не може да съхранява новите паспорти безсрочно. Ако не вземете паспорта си или не заявите изпращане с куриер до 30 дни от получаването на имейла, с който Ви уведомяваме, че паспортът е готов, паспортът ще бъде анулиран и върнат обратно в САЩ. За да получите нов паспорт, трябва да подадете нова молба, снимка и да заплатите таксата отново.