Паспорти

Завръщане в САЩ с изтекъл американски паспорт
Ако сте в чужбина и паспортът ви е изтекъл на или след 1 януари 2020 г., бихте могли да използвате паспорта си с изтекъл срок, за да се върнете директно в САЩ до 31 декември 2021 г. Вижте тази страница за повече информация.

Новите паспорти стават готови за около ​четири седмици. Ако няма свободни часове и имате спешни планове за пътуване, свържете се с нас на acs_sofia@state.gov. Всички кандидати за паспорт трябва да се явят лично в Консулския отдел, включително деца под 16 години.

Всеки запазен час е за подаването на една молба.

Моля идвайте 15 минути преди запазения час, за да има време да минете през проверка на охраната.

Запазваме си правото да пренасочим за друг ден подаването на молбата, ако закъснеете за запазения час или дойдете неподготвени.

Моля НЕ РАЗПЕЧАТВАЙТЕ ФОРМУЛЯРА ДВУСТРАННОдвустранно разпечатани формуляри няма да се приемат.

Може да проверите статута на Вашата молба на адрес: https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/after/status.html

ВажноПосолството не може да съхранява новите паспорти безсрочноАко не вземете паспорта си до 60 дни от получаването на имейла,  с който Ви уведомяваме, че паспортът е готов, паспортът ще бъде анулиран и върнат обратно в САЩ. За да получите нов паспорт, трябва да подадете нова молба, снимка и да заплатите таксата отново.