Как да се подготвя за подаване на молбата

Важно:

  • Използвайте американския формат при изписване на датата на раждане: месец/ден/година
  • Попълнете Вашия социално-осигурителен номер (Social Security Number). Ако не предоставите тази информация, обработката на молбата за паспорт ще се забави и/или ще получите отказ.
  • Попълнете валиден имейл адрес.
  • Попълнете валиден телефонен номер в България.
  • В полето за адрес за кореспонденция (mailing address) попълнете адрес в България. Това може да е и адрес на хотел, адреса на приятел и др. Ако постоянният Ви адрес не съвпада с адреса за кореспонденция, попълнете пълния си адрес (не се приема адрес на пощенска кутия)
  • Попълнете всички други имена: име по рождение, легална смяна на име, име след брак/развод.
  • Височина: Задължително попълнете височината си във футове и инчове.
  • Цвят на косата: Задължително се попълва.
  • Цвят на очите: Задължително се попълва.

Моля НЕ РАЗПЕЧАТВАЙТЕ ФОРМУЛЯРА ДВУСТРАННО – двустранно разпечатани формуляри няма да се приемат.

Може да платите в брой в американски долари или лева или с кредитна карта. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover и Diners. Лични чекове не се приемат.

Списък със забранени предмети при посещение на Посолството, както и информация за паркиране ще намерите на нашия сайт: https://bg.usembassy.gov/bg/u-s-citizen-services-bg/visiting-embassy-u-s-citizen-services-bg/.

Запазваме си правото да пренасочим за друг ден подаването на молбата, ако закъснеете за запазения час или дойдете неподготвени.