Молба за паспорт за деца под 16-годишна възраст

Всички кандидати под 16-годишна възраст трябва да се явят лично в Консулския отдел.

Съгласие на родителите

За всички кандидати под 16-годишна възраст се изисква съгласие на ДВАМАТА родители.

Съгласно закона, двамата родители/законни попечители трябва да подпишат молбата за паспорт и да представят доказателство, че са родители/попечители на кандидата.

Ако единият родител не може да присъства при подаване на молбата, родителят, който ще подаде молбата трябва да представи нотариално заверено съгласие на другия родител, DS-3053 или да представят документ за пълно попечителство. Целта на това изискване е да се предотврати международно отвличане на дете от родител.

Важно: децата могат да подадат молба за паспорт без да се изисква съгласие на родителите на 16-годишна възраст. Кандидати на възраст 16-17 години трябва да бъдат придружени от родител/попечител.

Моля да представите:

  1. Оригинално удостоверение за раждане на детето, Сертификат за гражданство (в този случай е необходимо да представите и оригинално удостоверение за раждане с превод на английски език) или оригинално Консулско удостоверение за раждане (CRBA). Ако кандидатствате за първи американски паспорт на дете, родено в България, необходимо е първо да подадете молба за Консулско удостоверение за раждане (CRBA).
  2. Предишен паспорт на детето, ако е издаван.
  3. Документи за самоличност на родителите или документ за самоличност на родителя, който подава сам молбата, заедно с нотариално заверен формуляр DS-3053, подписан от другия родител или документ, показващ пълно попечителство над детето.
    Важно: Ако родителят, който не може да присъства при подаване на молбата, се намира в България, формуляр DS-3053 трябва да се подпише в Посолство на САЩ в София преди или след подаване на молбата. Свържете се с нас за повече информация.
  4. Попълнена, но неподписана молба за паспорт.
  5. Една снимка 5 cm x 5 cm (направена преди не повече от 6 месеца).
  6. Може да е необходимо да представите снимки, за да покажете как се е променяло детето хронологично през години (поне по една на година) от издаване на предишния паспорт до момента.

Калкулатор за паспортни такси

Може да платите в брой в американски долари или лева или с кредитна карта. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover и Diners. Лични чекове не се приемат.

Важно: Таксата за обработка на молбата не се връща независимо дали молбата е одобрена или не.

Моля запазете час предварително. 

Офис по въпроси, свързани с децата

Родители, които имат притеснения относно възможно отвличане на дете от другия родител и подаване на молба за паспорт (включително за деца от 14 до 18 години), трябва да се свържат с Офис по въпроси, свързани с децата в Бюрото по Консулски услуги на тел.: (202) 663-2641.