Първи паспорт преди навършване на 16-годишна възраст

Всички кандидати под 16-годишна възраст трябва да се явят лично в Консулския отдел.

Съгласие на родителите

За всички кандидати под 16-годишна възраст се изисква съгласие на ДВАМАТА родители.

Съгласно закона, двамата родители/законни попечители трябва да подпишат молбата за паспорт и да представят доказателство, че са родители/попечители на кандидата.

Ако единият родител не може да присъства при подаване на молбата, родителят, който ще подаде молбата трябва да представи нотариално заверено съгласие на другия родител, DS-3053 или да представят документ за пълно попечителство. Целта на това изискване е да се предотврати международно отвличане на дете от родител.

Важно: децата могат да подадат молба за паспорт без да се изисква съгласие на родителите на 16-годишна възраст.

Моля да представите:

  • Оригинално удостоверение за раждане на детето или консулско удостоверение за раждане в чужбина и ясно фотокопие на документа.
  • Документи за самоличност на родителите или документ за самоличност на родителя, който подава сам молбата, заедно с нотариално заверен формуляр DS-3053, подписан от другия родител или документ, показващ пълно попечителство над детето
  • Попълнен, но неподписан, формуляр DS-11.
  • Една снимка 5 cm x 5 cm (направена преди не повече от 6 месеца).

Калкулатор за паспортни такси

Може да платите в брой в американски долари или лева или с кредитна карта. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover и Diners. Лични чекове не се приемат.

Важно: Таксата за обработка на молбата не се връща независимо дали молбата е одобрена или не.

Моля запазете час предварителноСлед като запазите часа, свържете се с нас на acs_sofia@state.gov, за да изпратите имената, дата на раждане и номер на паспорт на придружаващите родители.

Офис по въпроси, свързани с децата

Родители, които имат притеснения относно възможно отвличане на дете от другия родител и подаване на молба за паспорт (включително за деца от 14 до 18 години), трябва да се свържат с Офис по въпроси, свързани с децата в Бюрото по Консулски услуги на тел.: (202) 663-2641.