Промяна на името или корекция на данни

Ако сте променили името си или сте забелязали грешка в паспорта си, може да кандидатствате за нов паспорт. В американските паспорти не могат да бъдат добавяни данни, които да променят данните на биографичната страница. Трябва да кандидатствате за нов паспорт.

Ако сте променили името си или сте забелязали грешка в паспорта до една година след издаването на настоящия Ви паспорт, моля представете:

  1. Сегашния Ви паспорт (издаден преди не повече от една година)
  2. Попълнена молба за паспорт.
  3. Една снимка 5 cm x 5 cm (направена преди не повече от 6 месеца).
  4. Документ, доказващ смяната на името (оригинал или дубликат на брачно свидетелство, бракоразводно решение или друг съдебен документ с превод на английски език, ако оригиналът не е на английски език) или доказателство за правилните биографични данни (оригинално удостоверение за раждане с превод на английски език, ако оригиналът не е на английски език или предишен американски паспорт)

Такси: услугата е безплатна.

Ако паспортът Ви е издаден преди повече от една година, моля следвайте инструкциите за подновяване на паспорт. Моля представете документ, доказващ смяната на името (оригинал или дубликат на брачно свидетелство, бракоразводно решение или друг съдебен документ с превод на английски език, ако оригиналът не е на английски език) или доказателство за правилните биографични данни (оригинално удостоверение за раждане с превод на английски език, ако оригиналът не е на английски език или предишен американски паспорт). Необходимо е да заплатите такса в съответствие с нашите инструкции.

Моля запазете час предварително.