Първи паспорт след навършване на 16-годишна възраст

Кандидатите за първи паспорт след навършване на 16-годишна възраст трябва да представят:

  • Доказателство за американско гражданство (американско удостоверение за раждане, сертификат за натурализация, сертификат за гражданство или консулско удостоверение за раждане в чужбина) и ясно фотокопие на документа.
  • Доказателство за самоличност (американски федерален документ за самоличност или документ за самоличност със снимка, издаден в друга държава, като шофьорска книжка, паспорт или лична карта) и ясно фотокопие на документа.
  • Една снимка 5 cm x 5 cm (направена преди не повече от 6 месеца)
  • Попълнена, но неподписана молба за паспорт.

Кандидати на възраст 16-17 години трябва да бъдат придружени от родител/попечител.

Калкулатор за паспортни такси

Може да платите в брой в американски долари или лева или с кредитна карта. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover и Diners. Лични чекове не се приемат.

Важно: Таксата за обработка на молбата не се връща независимо дали молбата е одобрена или не.

Моля запазете час предварително.