Подновяване на паспорт за кандидати на 16 и над 16-годишна възраст

Ако не отговаряте на условията за кандидатстване по пощата, моля следвайте инструкциите тук.

Посолство на САЩ в София, България приема молби за подновяване на паспорти на лица над 16-годишна възраст, които отговарят на определени условия, чрез онлайн плащане и изпращане на молбата по куриер. Това дава възможност да подновите паспорта си без лично да се явявате в Посолството. Може да заплатите таксата за подновяване на паспорт от 130 щ.д. онлайн чрез американска кредитна или дебитна карта или такава, издадена от друга държава, банков превод от американска банкова сметка, Amazon Pay или PayPal. Моля разгледайте информацията по-долу, за да разберете дали отговаряте на изискванията за онлайн плащане. Новите паспорти стават готови за около четири седмици, след като получим молбата и онлайн плащането.

Може да платите онлайн и да изпратите молбата си по куриер, ако отговаряте на ВСИЧКИ условия по-долу: Може да представите предишния си паспорт.

  1. Предишният паспорт не е издаван преди навършване на 16-годишна възраст. Важно: ако предишния паспорт е издаван преди да навършите 16 години, моля следвайте инструкциите за подновяване на паспорт.
  2. Предишният паспорт е издаван преди не повече от 15 години. Важно: ако предишният паспорт е издаван преди повече от 15 години, моля следвайте инструкциите за подновяване на паспорт.
  3. Използвате същото име или сте сменили името си по брак или съдебно решение и може да представите документ за това.

Инструкции за подаване на молба за подновяване на паспорт DS-82 по куриер и онлайн плащане на таксата – за американски граждани в България:

Стъпка 1: Попълнете формуляр DS-82 Passport Renewal Form. Моля попълнете целия формуляр и го принтирайте. Не забравяйте да подпишете формуляра и да сложите дата.

Стъпка 2: Приложете една цветна снимка 2” x 2” (5 x 5 cm), направена в последните 6 месеца. Снимката трябва да е в анфас, на светъл или бял фон. Проверете допълнителните изисквания тук.

Стъпка 3: Сложете паспорта в пратката, която изпращате до Посолството (паспортът ще бъде анулиран и върнат заедно с новия паспорт). Моля да се уверите, че паспортът е подписан.

Стъпка 4: Приложете фотокопие (цветно или черно-бяло) на биографичната страница на паспорта.

Стъпка 5: Ако паспортът Ви е издаван преди повече от една година и желаете да смените името си в новия паспорт следствие на брак, развод или съдебно решение, моля приложете документ, който показва смяна на името. Документите трябва да се изпратят в оригинал с превод на английски език, ако са издадени на друг език. Документите ще получите обратно с новия паспорт.

Стъпка 6: Заплатете 130 щ.д. през онлайн портала  U.S. government’s secure payment site. След успешно заплащане на таксата, трябва да разпечатате електронно потвърждение, което ще получите по електронна поща и да го приложите към молбата, която ще изпращате към Посолството. В полето за име използвайте настоящето си легално име, дори да е различно от името в настоящия паспорт, който подменяте. Ако заплащате такса за някой друг, впишете името на кандидата за нов паспорт. Всички полета са задължителни. Важно: Може да заплатите само по една паспортна такса с едно посещение на онлайн портала. Плащания за повече от една молба за паспорт се извършват се извършват отделно.

Стъпка7: Направете заявка за DHL куриер с обаждане на 0700 17 700 (от опциите в менюто изберете 1) и посочете DHL клиентски номер 316103248.

Стъпка 8: Посетете http://92.247.68.203/ и направете заявка за изпращане на новия паспорт с DHL. Посолството ще получи товарителница. В момента цената на изпращане е 8.78 лв. в посока.

Моля не запазвайте час за посещение на Посолството, ако отговаряте на изискванията да заплатите паспортната такса онлайн и да изпратите молбата по куриер.