Подновяване на паспорт за кандидати на 16 и над 16-годишна възраст

Американските граждани могат да подадат молба в Консулския отдел за подновяване на паспорт, ако отговарят на следните условия:

  • Може да представите предишния си паспорт.
  • Предишният паспорт не е издаван преди навършване на 16-годишна възраст. Важно: ако предишния паспорт е издаван преди да навършите 16 години, моля следвайте инструкциите за подновяване на паспорт.
  • Предишният паспорт е издаван преди не повече от 15 години. Важно: ако предишният паспорт е издаван преди повече от 15 години, моля следвайте инструкциите за подновяване на паспорт..
  • Използване същото име или сте сменили името си по брак или съдебно решение и може да представите документ за това.

Моля да представите:

  • Предишния си паспорт.
  • Една снимка 5 cm x 5 cm (направена преди не повече от 6 месеца).
  • Попълнен и подписан формуляр DS-82.
  • Документ, който доказва смяната на името (ако оригиналният документ не е на английски език, моля представете превод).

Калкулатор за паспортни такси

Може да платите в брой в американски долари или лева или с кредитна карта. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover и Diners. Лични чекове не се приемат.

Важно: Таксата за обработка на молбата не се връща независимо дали молбата е одобрена или не.

Моля запазете час предварително.