С кой паспорт да пътувам?

Важно: Според Раздел 215 от Закона за имиграция и придобиване на гражданство(8 U.S.C. 1185)всички американски граждани задължително влизат и излизат от САЩ с американския си паспорт.

Американските граждани не могат да влизат или излизат от САЩ с друг, освен американския си паспорт. Същото се отнася както за възрастни, така и за деца. Това изискване се отнася и за граждани, които имат двойно гражданство и притежават както американски, така и български паспорт. Американските граждани, които пътуват от Европа към САЩ, както и такива, които пътуват от САЩ за Европа задължително трябва да представят валиден американски паспорт. Когато пътуват към Европейският съюз, двойните граждани, които са и граждани на държава от Европейския съюз, трябва да имат валиден паспорт, издаден от държавата-членка на Европейския съюз.