Лично получаване в Посолството

Може да заявите лично получаване по време на интервюто. Паспортът може да вземете всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9:00 and 9:15 ч., с изключение на американски и български празници.

  • За да получите паспорта лично: отговорете на имейла, който ще получите, когато паспортът е готов и посочете ден, в който ще дойдете. Трябва да донесете стария си паспорт (ако разполагате с него).
  • За да дадете съгласие друг да вземе паспорта вместо Вас: отговорете на имейла, който ще получите, когато паспортът е готов и посочете ден, в който ще дойде лицето, което сте упълномощили, като посочите неговото име и дата на раждане. Упълномощеното от Вас лице трябва да носи в оригинал писмо, подписано от Вас, в което давате разрешение да получи паспорта (не е необходима нотариална заверка), както и стария паспорт (ако разполагате с него).

Необходимо е да изпратите отговора си по имейл в рамките на работното време и да дадете предизвестие поне 24 часа преди датата, на която искате да получите паспорта си.