Регистрация за селективна военна служба

Американските посолства съдействат на Програмата за селективна военна служба с регистрацията на граждани, които се намират извън САЩ.  Препоръчва се онлайн регистрацията.  Когато регистрацията по интернет е невъзможна, най-близкото посолство на САЩ може да окаже съдействие.  На интернет страницата може да откриете брошури  и инструкции относно програмата.