Федерални пенсии

Ако се намирате в България и имате въпроси относно услугите, предлагани от Администрацията на Социалното осигуряване на САЩ (SSA), свържете се с Регионалния офис на Социалното осигуряване в Атина, Гърция.  За повече информация посетете техния сайт: https://gr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/.

За допълнителна информация относно услугите, предлагани от SSA, посетете сайта на SSA Услуги извън САЩ.