Жертви на престъпление

Държавният департамент на САЩ оказва съдействие на американски граждани , жертви на престъпление в чужбина.

Извън САЩ: Консулският отдел подпомага жертвите на престъпление при комуникацията им с полиция и медицински служби.

В САЩ: Бюрото по „Консулски въпроси“ към Държавния департамент на САЩ държи връзка със семейството в САЩ и предоставя информация за помощ, която би могла да се окаже от институции в САЩ.

Ако сте жертва на престъпление:

 • Свържете се с най-близкото американско посолство:
  • Спешна линия за американски граждани на американското посолство в София, България – тел.: (359) 2 937 5101

Ако имате притеснения относно близък  роднина или приятел в България и се обаждате от САЩ, може да се свържете и с отдел „Услуги за американски граждани извън САЩ“ на тел.: 1-888-407-4747 или (202) 501-4444 (ако се обаждате извън САЩ).

Консулско съдействие на жертви на престъпление:

 • Издаване на паспорт в случай, че предишният е откраднат
 • Уведомяване на семейство, близки или приятели при желание на пострадалия
 • Съдействие за получаване на медицински услуги
 • Информация за процесуално-наказателния процес
 • Информация за помощ на жертви на престъпление в САЩ
 • Предоставяне на списък с адвокати, които говорят английски език

Консулството не може:

 • Да разследва престъпления
 • Да дава юридически съвети или да Ви представлява в съда
 • Да осигурява официален превод
 • Да заплаща такси за юридически услуги, медицински разходи и др.

Информация относно програми за помощ на жертви на престъпление за всеки щат може да намерите тук.