Гласуване извън САЩ

Страницата на Държавния Департамент на САЩ съдържа подробна информация за гласуване извън САЩ. Моля запознайте се с информацията (само на английски) по-долу:

 Съдействие от страна на Посолството

  • Ако имате въпроси, свържете се с нас на acs_sofia@state.gov .
  • Ако Ви е необходима нотариална заверка, запазете си час.  Услугата е безплатна.
  • Регистрация за гласуване и бюлетини могат да се изпращат и чрез Посолството с дипломатическа поща.  Имайте предвид, че отнема около 3-4 седмици, така, че съобразете това с крайните срокове за Вашия щат.  Крайните срокове може да проверите на адрес Fvap.gov .

Всички американски граждани могат да получат своите бюлетини по електронен път. В зависимост от това в кой щат имате право да гласувате, можете да получите бюлетината си по електронна поща, факс или да я свалите от интернет.

Изпращане на готовата, подписана бюлетина: Някои щати Ви позволяват да подадете попълнената бюлетина по електронен път, а други не. Ако щатът, към който подавате, изисква да върнете подписания формуляр за гласуване или бюлетина към местните избирателни служители по пощата, можете да го направите чрез международна поща, куриерска фирма или чрез Посолство на САЩ в София, България.

Ако желаете да изпратите бюлетината си чрез Посолството на САЩ в България, бюлетините могат да бъдат оставени в пощенската кутия на отдел „Услуги за американски граждани“ на Служебния вход на Посолството от 8:30 ч. – 15:30 ч. (от понеделник до петък). Бюлетините трябва да се поставят в пощенски пликове с предварително заплатени пощенски разходи или в пликове, които имат достатъчно на брои пощенски марки, за да могат да бъдат доставени на съответните местни избирателни бюра (ЗАБЕЛЕЖКА: този метод на изпращане от България до САЩ не е задължителен). Моля, обърнете внимание, че ако бъде изпратена чрез Посолството, времето за доставка е около четири до шест седмици. Всички граждани на САЩ, живеещи в чужбина, се съветват да представят своите формуляри и бюлетини съобразно тези срокове.

Научете повече за Федералната програма за гласуване FVAP на официалния сайт FVAP.gov. Ако имате въпроси относно регистрацията за гласуване извън САЩ, моля изпратете ни имейл на ACS_Sofia@state.gov.