Регистрацията в кампанията Зелена карта за 2019 г. започва от начало

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИИТЕ
19 октомври 2017 г.

Всички подадени формуляри трябва да се изпратят отново.

По технически причини периодът за регистрация за кампанията Зелена карта 2019 ще бъде рестартиран, като всички кандидати, които са подали формуляр преди 18 октомври 2017 година, ще трябва да го изпратят отново.

Съжаляваме за причиненото неудобство, но с цел осигуряване на еднакви условия за всички и запазване на честността на процеса, се налага да рестартираме процедурата по подаване на формулярите за Зелена карта.

Новият регистрационен период за кампанията Зелена карта – 2019 година започва на обяд американско източно лятно време (19 часа българско време) в сряда, 18 октомври 2017 година, и приключва на обяд американско източно стандартно време (19 часа българско време), в сряда, 22 ноември 2017 година.

Ако сте подали своя формуляр за зелена карта преди сряда, 18 октомври 2017 година, този формуляр няма да бъде валиден и ще трябва да кандидатствате отново по време на новия регистрационен период. Може да подадете още един формуляр, без да се притеснявате, че ще бъдете дисквалифицирани за това, че сте кандидатствали два пъти. Ако обаче подадете повече от един формуляр по време на новия регистрационен период, кандидатурата ви няма да бъде валидна.

Повече информация може да намерите на следните интернет страници: