dcm_052017_f

Заместник-посланикът на САЩ открива Ден на доброволчеството в София