Посолството на САЩ подпомага ремонта на детска градина „Слънце“ в Община Левски

В сряда, 9 декември, полк. Джеймс Кроухърст, военен аташе в Посолството на САЩ в България и кметът на Община Левски  Любка Александрова ще открият наскоро ремонтираната детска градина „Слънце“.

Ремонтът на най-голямата детска градина в Община Левски е резултат от тясното сътрудничество между  Отдела за военно сътрудничество в Посолството на САЩ, Община Левски и персонала на градината. Правителството на САЩ инвестира 117 хиляди долара в ремонта на баните и кухните във всички групи, общото кухненско помещение, медицинския кабинет и детската площадка.

През последните пет години  Правителството на САЩ е инвестирало над 3,7 милиона долара в различни проекти за  хуманитарна помощ в България. Български и американски военни заедно полагат доброволен труд за успешното реализиране на тези проекти. Освен това по тази програма Правителството на САЩ си партнира с неправителствени организации и местни компании за осъществяването на проектите в съответствие със стратегията за социално и икономическо развитие на България.

Медиите са поканени да отразят събитието, което ще се състои в детска градина „Слънце“ от 11 до 12 часа на 9 декември, сряда. Адресът на детската градина е ул. „Александър Стамболийски“ 14А в гр. Левски.