Изявление на Посолството на САЩ по повод плановете за отбелязване смъртта на ген. Луков

Посолството на САЩ е осведомено за провеждането на  обществена проява за отбелязване на годишнината от убийството на генерал Христо Луков, който е бил известен със своите националистически и профашистки възгледи. Това противоречиво събитие понякога има за цел да разпространява ксенофобски послания и послания на нетолерантност.  Посолството на САЩ подкрепя  напълно демократичния принцип на свободата на словото и правото на обеднинение по цивилизован и мирен начин, като заедно с това осъжда ксенофобията, речта на омразата и подбуждането към насилие, които противоречат на основните ценности на модерното общество. Най-ефикасният начин да преборим проявите на ксенофобия е хората да осмислят нашата обща човешка природа, да си припомнят основните принципи  и ценности, които определят нашите убеждения и нашите  общности, както и да насърчават толерантността. Имайки предвид това, Посолството насърчава хората да осъждат открито липсата на толерантност и да настояват за уважаване на човешкото достойнство. Най-ефективното оръжие за борба с езика на омразата е толерантното, честно и интелигентно говорене – нещо, към което всички ние можем да се стремим.