САЩ финансира построяването на Център за обучение на семейства в община Ракитово

На 21 юли, вторник, пoлковник Джон Дидона, командващ  на 177 изтребително авиокрило на Националната въздушна гвардия на щата Ню Джърси и кметът на град Ракитово Любомир Петков ще открият наскоро построения Център за обучение на семейства  в община Ракитово.

Правителството на САЩ инвестира 250 000 щатски долара в този проект.  Новият център предлага три класни стаи, мултифункционална зала, кухня, баня и складово помещение. Персоналът на центъра ангажира над 500 ученици от пети до осми клас в извънкласни дейности, в това число, музика и танц, актьорско майсторство, защита на природата и футбол, като освен това осигурява извънкласна помощ по различни учебни предмети и здравни беседи. Центърът също така осигурява пространство за информационни кампании на различни теми, в това число  образование, субсидии, толерантност и занимания за подобряване на професионалните умения. Центърът работи с над 700 родители  за насърчаване на социалната интеграция, образование на децата им в смесени училища и осигурява помощ при кандидатстване за работа, както и лекции на теми, като обществено здраве, междукултурни умения и запазване на ромската идентичност.

В последните пет години Правителството на САЩ е инвестирало повече от три милиона щатски долара в проекти по Програмата за хуманитарна помощ в България. Тези проекти често обединяват български и американски военнослужещи, които полагат доброволен труд при осъществяването им. Също така в рамките на тази програма американското правителство си партнира и с неправителствени организации и местни компании за реализиране на проектите, съобразно стратегията за социално-икономическо развитие на България.

Медиите са поканени да отразят церемонията в Центъра, която ще се състои от 11:00 ч. до 12:30  ч. във вторник, 21 юли.  Центърът се намира на ул. „Вела Пеева“ 28 в гр. Ракитово.