Програмата на САЩ за хуманитарна помощ финансира изграждането на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Кюстендил

В сряда, 15 април, посланикът на САЩ Марси Б. Рийс , кметът на Кюстендил Петър Паунов и директорът на Фондация „Сийдър“ Линдзи Солтцгивър ще открият Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Кюстендил.

Правителството на САЩ инвестира 492 000 лева, за да подпомогне усилията на Фондация „Сийдър“ и община Кюстендил в изграждането и оборудването на този Център. Центърът предоставя помощ при създаването на нови умения и възможности за независим живот на хора с различна видове и степен на увреждания, както и при подпомагане на групи от хора в риск посредством конкретни програми за интеграция и преодоляване на тяхната социална изолация. Услугите, които предлага Центърът, включват психологически консултации и терапевтични и рехабилитационни дейности, които да спомогнат за създаване, поддържане и  разширяване на социалните умения на хората с увреждания, така че те да могат да водят един по-независим живот.

Медиите са поканени да отразят церемонията по откриването на Центъра, която ще се състои в Кюстендил, ул. „Спасовица“ 1 от 11 ч. до 12,30 ч. в сряда 15 април.