Откриване на обновен Дневен център за деца и младежи с увреждания в Бургас

27 юни 2017 г.

В сряда, 28 юни, полковник Шанън Джонсън, старши военен представител и аташе по отбраната в Посолството на САЩ в София и кметът на община Бургас, г-н Димитър Николов ще открият Дневен център за деца и младежи с увреждания.

Ремонта на сградата на Центъра е резултат от тясното сътрудничество между Отдела за военно сътрудничество към Посолството и община Бургас. Правителството на САЩ инвестира около 250 000 долара в ремонта или близо 66% от общата стойност, а община Бургас предостави идейния проект и останалите необходими финансови средства. Дейността на Центъра включва занимания с логопед, рехабилитация и трудова терапия , консултации,  групови и индивидуални занимания. 12 души специализиран персонал ще може да обслужва до 20 деца или младежи.

През последните пет години Правителството на САЩ е инвестирало над 4 милиона долара в различни проекти за  хуманитарна помощ в България. Български и американски военни заедно полагат доброволен труд за успешното реализиране на някои от тези проекти. Освен това по тази програма Правителството на САЩ си партнира с неправителствени организации и местни компании за осъществяването на проектите в съответствие със стратегията за социално и икономическо развитие на България.

Медиите са поканени да отразят събитието, което ще се състои  в  Дневния център  от 11 до 12 часа на 28 юни, сряда, в Морската градина, град Бургас,  Приморски парк, 1.