Сътрудничество в областта на сигурността с Република България

В продължение на повече от 15 години Съединените щати и Република България развиват стабилно партньорство в областта на сигурността като съюзници, поели общ ангажимент към сигурността на Балканите, Източното Средиземноморие и Черноморския регион. Съединените щати работят в тясно сътрудничество с България в областта на сигурността както на двустранна основа, така и чрез регионални и многонационални организации, включително Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), Европейския съюз, Евроатлантическия съвет за партньорство и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

През последните пет години Съединените щати са предоставили на България помощ в областта на сигурността в размер на над 238 млн. щатски долара за засилване на професионализацията на въоръжените сили, способностите на личния състав и киберсигурността, за освобождаване от съветско и руско оборудване и за подобряване на осведомеността за обстановката в морските пространства и на оперативната съвместимост в НАТО. Водещо място в партньорството между САЩ и България в областта на сигурността е сключеното от тях споразумение за сътрудничество в областта на отбраната (U.S.-Bulgarian Defense Cooperation Agreement) от 2006 г., чрез което на американските въоръжени сили се дава достъп до няколко български военни съоръжения (напр. Учебен полигон „Ново село“) и възможност за съвместното им използване, включително за съвместни учения между въоръжените сили на САЩ и на България. Освен това чрез 10-годишната Пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната, подписана през 2020 г., се установява рамка за непрекъснато развитие на военната готовност и военните способности на България чрез устойчиво сътрудничество в областта на отбраната.

Със закупуването на осем изтребителя F-16 разходите за отбрана на България се повишиха до над три процента от брутния вътрешен продукт през финансовата 2019 г. Годишните разходи за отбрана на България продължават да се увеличават на средна база и са с тенденция за постигане на целта на НАТО от два процента до 2024 г. България участва в ръководения от САЩ проект за повишаване на осведомеността за морското пространство в Черно море (MDA) заедно с Румъния, Украйна и Грузия, като до момента е получила финансиране в размер на 30 млн. щатски долара. В допълнение към това за финансовите години от 2017 до 2021 г. департаментът отпусна над 55 млн. щатски долара по Програмата за чуждестранно военно финансиране (FMF) за повишаване на способностите на България в областта на военното разузнаване, защитените комуникации и отбранителната киберсигурност. Тези усилия се допълват от работата на старши съветник по киберсигурност към Министерството на отбраната, който се финансира от Държавния департамент.

Департаментът предостави също така финансиране по Програмата за международно военно образование и обучение (IMET) в размер на над 11,2 млн. щатски долара (за финансовите години от 2017 до 2022 г.) за участието на български военнослужещи в курсове за професионално военно образование и техническо обучение заедно с американските им колеги. От 1992 г. насам 5395 български военнослужещи от силите за сигурност са получили формално обучение от САЩ, включително 1346 по програмата „IMET“.

Съединените щати имат активни сделки за междуправителствени продажби с България на стойност 1,4 млрд. щатски долара по системата за чуждестранни военни продажби (FMS). Оповестените пред Конгреса сделки по тази система са посочени тук. Неотдавнашната продажба на изтребители F-16 ще осигури на България съвременни многоцелеви бойни самолети, подпомагайки способността на България да защитава въздушното си пространство и повишавайки регионалната сигурност и оперативната съвместимост на българските военновъздушни сили с тези на САЩ и НАТО.

За финансовите години от 2019 до 2021 г. включително Съединените щати също така одобриха постоянен износ за България на изделия, свързани с отбраната, на стойност над 28,8 млн. щатски долара чрез директни търговски продажби (DCS), като от тях най-важните категории, изнасяни за България, са: въздухоплавателни средства и свързани с тях изделия (5,2 млн. щатски долара); бойни припаси (4,4 млн. щатски долара); и огнестрелни оръжия и свързани с тях изделия (2,4 млн. долара).

През 2020 г. Държавният департамент и Министерството на отбраната на България подписаха Меморандум за разбирателство, по силата на който Съединените щати предоставиха финансиране в размер на 2 млн. щатски долара за унищожаване на конвенционални оръжия (CWD), за да помогнат на България да унищожи оставащите ѝ касетъчни боеприпаси и за да подкрепят усилията за физическа сигурност и управление на запасите. От 2006 г. насам Съединените щати са инвестирали в България над 12,5 млн. щатски долара за унищожаването на конвенционални оръжия.

През 1993 г. България се нареди сред първите страни, които се присъединиха към Програмата на Националната гвардия на САЩ за партньорство с чуждестранни държави „State Partnership Program (SPP)“ (първоначално създадена, за да се подпомогне изграждането на връзки между САЩ и страните от бившия Източен блок и за професионализация на техните въоръжени сили). През последните 29 години България и Тенеси са участвали в над 600 съвместни инициативи, тренировъчни учения и културни прояви на въоръжените сили, подпомогнали оперативната съвместимост и взаимното разбирателство. През октомври 2020 г. български длъжностни лица посетиха Националната гвардия на Тенеси, за да обсъдят възможностите за разгръщане на взаимоотношенията.

България участва в многобройни двустранни и многостранни военни учения със Съединените щати, включително „Defender“, „Combined Resolve“, „Thracian Viper“ и други съвместни българо-американски учения. През 2021 г. са проведени 127 съвместни инициативи на въоръжените сили на България и САЩ, в които се включиха близо 1500 български участници, а над 1300 български военнослужещи участваха в 9 учения, спонсорирани от САЩ. Тези инициативи допринесоха за увеличаването на способностите на България като съюзник и за засилване на регионалното сътрудничество в областта на отбраната.

Допълнителна информация може да получите от Бюрото по политико- военни въпроси на адрес PM-CPA@state.gov или в Twitter (@StateDeptPM).