Конференция „Традиции и преходи“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Поздравления за Софийския университет по повод 130-годишнината му и 90-годишнината от катедрата „Англицистика и американистика“! „Всеки път, когато минавам покрай тази сграда и виждам братята Георгиеви да наблюдават входа й, си припомням уникалната история на този университет и какво означава той за България от основаването му през 1888 г.  Както България, този университет е израснал през последните 130 години. За нас е чест да си сътрудничим с университета, да купим нови книги, оборудване и други ресурси за британския и американския ресурсен център. “ – Посланик Рубин в конференцията „Традиции и преходи“в СУ“ Св. Климент Охридски“.