Съединените щати и България подновиха споразумението за защита на културното наследство на България

Във вторник, 8 януари 2019 г., посланик Ерик Рубин и министърът на културата Боил Банов подписаха споразумение между правителствата на Съединените американски щати и Република България за защита на културното наследство на България. Споразумението, което предвижда ограничения върху вноса на някои категории културни ценности от България, дава възможност на двете страни да си сътрудничат в намаляването на кражбите и трафика на тези антики. Споразумението се основава на постоянния ангажимент на САЩ за опазване на културата и зачитане на наследството на други държави.

Споразумението, официално наречено Меморандум за разбирателство (MOU) между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати относно относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически и църковно-етноложки материали от Република България, също така насърчава засиления обмен на български антики с културни, образователни и научни цели.

Споразумението подновява подобен меморандум за разбирателство между България и САЩ, подписан през 2014 г., чийто срок на действие изтече през януари тази година. От подписването на първоначалния меморандум за разбирателство преди пет години двете страни си сътрудничат в опазването на богатото културно наследство на България, включително чрез професионален обмен, обучения, сътрудничество в областта на правоприлагането и проекти за възстановяване. От 2002 г. посолството на САЩ в София е вложило повече от 1,1 милиона долара (1,8 милиона лева) за консервирането и опазването на някои от най-големите застрашени исторически културни обекти в България.