Посолството на Съединените щати в България оповестява връщането на древен шлем и нова програма за защита на български антики

11 февруари, 2022 г.

На вниманието на медиите

Посолството на Съединените щати в България оповестява връщането на древен шлем и нова програма за защита на български антики

На 10 февруари американските власти обявиха връщането на България на древен шлем, който произхожда от район, близо до село Плетена, област Сатовча. Шлемът датира от 400-300 г. пр.н.е. и е оценен на приблизително 200 000 долара. През януари тази година той е конфискуван от властите в САЩ от колекционер, който го е придобил нелегално. Връщането на тази културна ценност в България е в резултат на успешно многогодишно, многонационално криминално разследване, което включва тясно сътрудничество между българските и американските правоприлагащи органи.

Успоредно с връщането на този ценен артефакт, Посолството на САЩ обявява и отпускането на субсидия за изпълнение на Споразумението за културно наследство (CPAIG) на стойност 80 000 щатски долара. Целта на финансовата помощ е създаването на пилотен дигитален регистър, чрез който да се предотврати нелегалният трафик на български антики. Според условията на това финансиране Българската комисия „Фулбрайт“ в партньорство с Фондация „Балканско наследство“, Главна дирекция „Национална полиция“, Националния археологически музей към Българската академия на науките (БАН) и Регионалния исторически музей – Пазарджик ще работят за предотвратяване на увеличаващия се риск от кражби на антики от българските музейни колекции. Проектът носи името „Български музейни колекции в риск: дигитализация и опазване“. Чрез него ще бъде създаден инструментариум за превенция на кражби, включващ: средства за оценка на риска за идентифициране на застрашени артефакти; система за споделяне на данни между музеите; и регистър на артефакти, които са били обект на трафик и са върнати в българските музеи. Върху създаването на тези инструменти ще работят различни експертни групи, които след това ще обучат музейните и полицейските служители в начините на прилагането им.

България и Съединените щати от дълго време работят заедно за опазването на българското културно наследство чрез професионален обмен, обучения, партньорство между правоприлагащите органи и проекти за реставрация. Сътрудничеството в тази сфера бе засилено чрез подписването на Двустранен меморандум за разбирателство за защита на българското културно наследство през 2014 г., който беше подновен през 2019 г. Посредством различни програми, например Посланическия фонд за опазване на културното наследство, Посолството на САЩ в България е подпомогнало с над 1.8 милиона лева запазването и защитата на някои от най-древните и застрашени културни забележителности в България.

„Приветствам връщането на този безценен артефакт в България. Оценявам високо усилията на правоприлагащите органи на Съединените щати и България, които направиха това възможно“ – заяви посланикът на САЩ в България Херо Мустафа. „Правителството на САЩ е силно ангажирано в работата със своите български партньори за защита и опазване на богатото минало на България в рамките на CPAIG, чрез Посланическия фонд за опазване на културното наследство и други програми“ – допълни тя.