Виртуален съдебен обмен

На 16 Септември постоянният юридически съветник към Посолството на САЩ Джесика Ким помогна да се състои виртуалния съдебен обмен между български съдии и американски съдии. Главният съдия на Съединените щати Елизабет Престън Дийвърс и окръжният съдия на САЩ Едмънд А. Саргус-младши предоставиха преглед на федералния наказателен процес в САЩ, като българските съдии споделяха прилики и разлики в българската система и специализираните институции. Съдиите обмениха най-добри практики за ефективно управление на делата и обсъдиха значението на съдебната независимост за ефективна система на наказателното правосъдие. Това е част от продължаваща поредица от срещи между български и американски членове на съдебната система, за да се развие диалог и да се споделят знания относно съдебната независимост.