Имигрантски визи

Американското посолство в София обработва имигрантски визи за САЩ за граждани или жители на България.

За да кандидатства за имигрантска виза за САЩ, чуждестранният гражданин, който желае да имигрира, трябва да бъде спонсориран от пряк роднина, американски гражданин или законно постоянно пребиваващ жител на САЩ, или от бъдещ американски работодател. Кандидатът трябва да има одобрена петиция, преди да кандидатства за имигрантска виза. Спонсорът започва процеса с подаването на петиция за чуждестранния гражданин към Службата по гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Можете да прегледате нашата Директория с визови категории на usvisas.state.gov, за да научите за различните видове имигрантски визи за САЩ, включително и за Програмата за разнообразяване на имигрантския поток. След това следвайте стъпките на процеса за имигрантски визи или на процеса за визи по Програмата за разнообразяване на имигрантския поток (лотарията за зелена карта) на usvisas.state.gov, за да започнете кандидатстването за имигрантска виза.

След като USCIS одобри петицията Ви и Вие сте завършили предварителната обработка в Националния визов център (NVC) или сте избран по Програмата за разнообразяване на имигрантския поток и сте завършили обработката в Консулския център в Кентъки (KCC), прегледайте инструкциите, които са Ви предоставени от NVC или KCC, заедно с информацията на тази уебстраница за по-нататъшни указания.

Имигрантски визи