Отказване от статут на постоянно пребиваващ чужденец в САЩ

Всеки човек със статут на постоянно пребиваващ в САЩ може да подаде формуляр I-407, за да регистрира официално отказването си от имигрантския статут. Формуляр I-407 може да бъде свален от уебсайта на Службата по гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) www.uscis.gov/i-407.

Родителят (родителите) или настойникът (настойниците) на лице на 17 години или по-малко може да подаде формуляр I-407 за непълнолетното дете. В този случай всеки родител, попечител или настойник трябва да подпише формуляра и съгласие за подаването му. Не е задължително непълнолетното дете да присъства, но връзката и идентичността на лицата, които подписват вместо непълнолетното дете, трябва да бъдат ясни и сигурни. Ако детето има само един родител, попечител или настойник, трябва да се представи доказателство за това (напр. смъртен акт, решение на съда за попечителство или настойничество).

Формуляр I-407 може да бъде подаден извън САЩ или на границата при влизане в САЩ. Можете да подадете формуляр I-407 лично на място с международен офис на USCIS, на граничния пункт при влизане в САЩ или по пощата до международен офис на USCIS. В Американското посолство в София няма международен офис на USCIS.

Адресите на международните офиси на USCIS, където формуляр I-407 може да бъде подаден директно по пощата, можете да намерите тук: http://www.uscis.gov/international.

Подават се едни и същи документи, независимо дали ще подадете формуляра по пощата или лично.

  • Попълнен и подписан формуляр I-407 или подписана декларация за отказване от статута;
  • Формуляр I-551 (картата за постоянно пребиваване), ако е наличен. Ако не е наличен, трябва да бъде отбелязано в подходящото квадратче в Част I, т. 11.b;
  • Всички други книжки или карти, издадени от USCIS, ако имате такива;
  • Документи, показващи връзката и самоличността на лицата, които подписват вместо непълнолетното дете, ако се отнася за Вашия случай.

Моля, обърнете внимание, че ако решите да подадете формуляр I-407 по пощата, трябва да подпишете формуляра или декларацията за отказване от статута. Неподписани формуляри и декларации ще бъдат отхвърляни и връщани, без да са обработени от USCIS.

Няма такса за подаването на I-407.