Виза въз основа на Програмата за разнообразяване на имигрантския поток

Имиграционният закон от 1990 създаде Програмата за разнообразяване на имигрантския поток (DV), по която се отпускат 55 000 имигрантски визи на година от 1995-та финансова година. Програмата има за цел да разнообрази имигрантското население на САЩ, като се избират кандидати предимно от страни с нисък процент на имиграция в САЩ за предходните пет години.

За да кандидатствате за виза по програмата, следвайте стъпките на процеса за визи по Програмата за разнообразяване на имигрантския поток на usvisas.state.gov. След като завършите тези стъпки, прегледайте инструкциите, които са Ви предоставени от Консулския център в Кентъки (KCC), както и информацията на този уебсайт, за по-нататъшни указания.

Всеки получател на писмо или имейл, в който се твърди, че е спечелил от програмата  или му се обещава зелена карта, може да е сигурен, че съобщението е подвеждащо и измамно. Освен това не се извършва плащане към трета страна в процеса по кандидатстване за виза по програмата за зелена карта. Единственото необходимо плащане е самата такса за виза, която се плаща в Посолството на САЩ.

Кандидатите могат сами да подготвят и да изпратят електронните си формуляри или да помолят някой друг да ги изпрати от тяхно име, но всеки участник трябва да е сигурен, че информацията е точна и пълна.

Законът допуска само един електронен формуляр за всеки участник по време на периода за регистрация. Кандидати, които са изпратили повече от един формуляр, ще бъдат дисквалифицирани. Възможно е обаче двама души, които са съпруг и съпруга и отговарят на изискванията, да подадат по един отделен формуляр, като включат в него своя брачен партньор.

Отложено е началото на проверката на статуса на участниците (Entrant Status Check) в програмата DV 2021

Държавният департамент отложи началото на проверката на статуса на участниците (Entrant Status Check) в програмата DV 2021 от 5 май на 6 юни 2020 г. Ресурсите на Държавния департамент в момента се използват в отговор на пандемията COVID-19 и приоритетът е оказване на съдействие на американските граждани в чужбина. Отложеното начало няма да се отрази отрицателно на способността ни да обработим предварително и да насрочим интервютата по програмата DV 2021, които трябва да започнат на 1 октомври 2020 г. За повече подробности моля посетете:  https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/dv2021-entrant-status-check-announcement.html

  • Държвният департамент приема заявки за участие само през E-DV уебсайта, където са публикувани пълните инструкции. Уебсайтът E-DV може да бъде намерен тук: https://dvprogram.state.gov/Няма такса за участие. Всички участници трябва да разпечатат и да запазят страницата с номера за потвърждение на регистрацията, след като приключат заявката си за участие, за да могат да проверят статуса на своето участие, както е обяснено по-долу.
  • Много е важно участниците да запазят уникалния си номер за потвърждение на участието поне до 30 септември 2021 г. Номерът за потвърждение е единственият начин да се провери дали заявката е била избрана и да се получи информация за молбата за виза и датата на интервю, ако заявката е била сред избраните. Уникалният номер за потвърждение помага на участниците в програмата DV да се предпазят от измами, злоупотреби и проблеми с пощата. Известно е, че безскрупулни визови посредници са помагали на някои участници с попълването на заявката им за участие, задържали са страницата за потвърждение на участието и са искали повече пари в замяна на информацията за участие. Участниците могат да избегнат това, като получат уникалния номер за потвърждение на участието си по време на подаване на заявката.