Статус на случая

  1. Интервю
  2. Статус на случая
  3. След интервюто

Трябва да регистрирате онлайн мястото за получаване на документите Ви преди датата на интервю.

В края на интервюто Ви за имигрантска виза консулският служител ще Ви уведоми дали молбата Ви за виза е одобрена или отказана.

Ако визата Ви е одобрена, паспортът с визата ще Ви бъдат върнати по TNT.

За някои молби за виза се изисква допълнителна административна процедура, която отнема допълнително време след интервюто за виза с консулския служител. Кандидатите са предупредени за това изискване в момента на кандидатстването. Повечето административни процедури отнемат 60 дена от деня на интервюто. Когато се изисква административна процедура, времето за обработката е различно в зависимост от конкретните обстоятелства на всеки случай. Можете да проверите статуса на молбата си на ceac.state.gov.

Ако визата Ви е отказана, можете да намерите полезна информация за основанията за отказ и отмяна на отказа на usvisas.state.gov.