Интервю

След приключване на стъпките по Процеса за имигрантска виза по Програмата за разнообразяване на имигрантския поток на usvisas.state.gov, включително подаването на  молбата за имигрантска виза (DS-260), може да получите имейл от Консулския център в Кентъки (KCC), с който Ви уведомяват, че за Вас има насрочено интервю. С имейла ще Ви инструктират за влезете в Entrant Status Check на уебсайта на Electronic Diversity Visa (E-DV), като използвате номера за потвърждение на Вашата регистрация, за да видите датата, времето и мястото на интервюто Ви.

Препоръчваме Ви да проверявате сайта веднъж месечно, за да разберете дали интервюто Ви е насрочено. Моля, обърнете внимание, че таксата се плаща в Американското посолство в деня на интервюто.

Освен документите, изброени на usvisas.state.gov, се изискват и два документа, специфични за България:

–          Свидетелство за съдимост от България за всички кандидати, български граждани или постоянно пребиваващи в България, над 16-годишна възраст.

–          Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца за всички български граждани над 18-годишна възраст.

Можете да научите повече за процеса на интервюто на usvisas.state.gov.