Имигрантски визи: Имиграция въз основа на работата

Всяка финансова година (от 1 октомври до 30 септември) се отпускат около 140 000 имигрантски визи въз основа на работата за кандидати, които отговарят на изискванията, според разпоредбите на американския имиграционен закон и конкретно на Закона за имиграцията и националността (INA). Имигрантските визи въз основа на работата са разделени на пет преференциални категории. Някои съпрузи/съпруги и деца могат да придружат или да се присъединят към имигрант въз основа на работата. Можете да научите повече за тези пет категории на имигрантските визи въз основа на работата на usvisas.state.gov.

За да кандидатствате за имигрантска виза въз основа на работата, следвайте стъпките на Процеса за имигрантски визи на usvisas.state.gov. След като завършите тези стъпки, прегледайте инструкциите, които са Ви предоставени от Националния визов център (NVC), както и информацията на този уебсайт за по нататъшни указания и инструкции.