Интервю

След приключване на стъпките по Процеса за имигрантска виза на usvisas.state.gov, включително плащането на необходимите такси и подаването на  молбата за имигрантска виза (DS-260), на Декларацията за издръжка и подкрепящите документи към Националния визов център (NVC), Националният визов център ще прегледа дали файлът Ви съдържа всички изискани документи. След като случаят Ви отговаря на критериите за интервю, NVC ще  работи заедно с нас по насрочването на датата Ви на интервю.

Можете да научите повече за процеса на интервюто на usvisas.state.gov.