Интервю

Американското посолство в София ще Ви изпрати инструкции относно интервюто Ви за виза К1. Важно: Не плащайте таксата и не си насрочвайте дата за интервю, преди да сте получили тези инструкции.

След като съберете всички необходими документи, изброени на usvisas.state.gov и подадете молбата за неимигрантска виза (DS-160), трябва да платите такса от 265 щ.д., след което да насрочите дата за интервю за виза К1. След насрочването на интервюто е необходимо да се обадите на една от упълномощените клиники за определяне на дата за медицинския преглед. Резултатите от медицинския преглед трябва да бъдат представени заедно с изисканите документи по време на интервюто. Всички документи трябва да бъдат представени в оригинал, заедно с копие и превод на английски език.

Списък на необходимите документи и такси за интервюто:

 • Страницата с потвърждение за попълнен формуляр DS-160. В случай че имате деца, които ще кандидатстват за виза К-2, трябва да се попълни отделен формуляр DS-160 за всяко дете.
 • Две снимки 5х5 см, анфас, без очила.
 • Валиден паспорт.
 • Удостоверение за раждане.
 • Полицейско свидетелство: освен полицейското свидетелство от страната на настоящото Ви пребиваване, трябва да представите и полицейско свидетелство от всяка страна или страни на пребиваване за повече от шест месеца след навършването на 16-годишна възраст. Полицейско свидетелство не се издава в България.
 • Свидетелство за съдимост от България за всички кандидати, български граждани или постоянно пребиваващи в България, над 16-годишна възраст.
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца за всички български граждани над 18-годишна възраст.
 • Доказателство за прекратяване на всички предишни бракове на кандидата за виза.
 • Доказателство за връзката с подателя на петицията, напр. снимки, имейли, телефонни разпечатки и т.н.
 • Медицинско свидетелство от една от посочените клиники. Трябва да занесете четири снимки в клиниката за медицинското свидетелство.
 • Декларация за издръжка I-134, подписана от подателя на петицията.
 • Разписка за платена такса за виза К1.