Изгубени/Откраднати карти за постоянно пребиваване

Ако картата Ви за постоянно пребиваване в САЩ, т.е. „зелената карта“, е изгубена или открадната, или е изтекла по време на престоя Ви извън САЩ, можете да кандидатствате за борден стикер в консулския отдел в София. Бордният стикер е валиден само за 30 дена и служи само за връщането Ви в САЩ.  Трябва да подадете молба за подновяване на картата (Form I-90) към USCIS незабавно след завръщането Ви в САЩ.

Ако желаете да кандидатствате за борден стикер, трябва да попълните формуляр I-131A и да платите такса от 575 долара онлайн на сайта на USCIS, преди да се явите на интервю в консулския отдел. Информация за новия формуляр и таксата можете да намерите тук. Когато подавате формуляр I-131A в консулския отдел, трябва да представите доказателство за плащането под формата на разпечатан имейл с информация за получено или потвърдено плащане.  Моля, обърнете внимание, че USCIS не възстановява платени такси, независимо от решението във връзка с молбата Ви.

Моля, изпратете имейл на Имигрантски отдел на iv_sofia@state.gov или се обадете на тел. (359 2) 937-5100 от 9:00 до 12:00 ч., за да предоставите информация относно статута Ви и да си запазите час за интервю.

По време на интервюто трябва да представите следните документи:

  • Попълнен формуляр I-131A;
  • Доказателство за плащане под формата на разпечатан имейл с информация за получено или потвърдено плащане;
  • Доказателство, че сте били в САЩ през последните 12 месеца; и
  • Валиден паспорт и една снимка (5х5 см, анфас).

Не Ви е необходим борден стикер, ако можете да представите поне един от изброените документи:

1.  Изтекла карта за постоянно пребиваване с 10-годишна валидност (при положение че не сте били извън САЩ за повече от една година),

или

2. Карта за постоянно пребиваване с 2-годишна валидност и формуляр I-797, Notice of Action, показващ, че статутът Ви е удължен,

или

3. Командировъчна заповед (гражданска или военна) от американското правителство, която показва, че престоят Ви извън САЩ е свързан с работа, възложена от правителството. Тези лица трябва да се консултират с авиокомпанията, преди да попълнят формуляр I-131A и да платят таксата.