Преки роднини, за които има ограничение в броя на визовите номера

Американски гражданин или постоянно пребиваващ чужденец в САЩ може да подаде петиция за пряк роднина, който попада във визова категория, ограничена от квота, към Службата по гражданство и имиграция на САЩ. Следните роднини на американски граждани или на постоянно пребиваващи граждани в САЩ имат право да имигрират:

  • Неженен син или дъщеря (над 21-годишна възраст) на американски гражданин;
  • Съпруга и неженени деца (под 21 години) на постоянно пребиваващ гражданин в САЩ;
  • Неженен син или дъщеря на постоянно пребиваващ гражданин в САЩ;
  • Женен син или дъщеря на американски гражданин;
  • Брат или сестра на американски гражданин – американският гражданин трябва да бъде над 21-годишна възраст.

Броят на имигрантските визи в тези категории е ограничен. Има период на чакане за визов номер, който е различен за всяка визова категория. Визовите номера се отпускат в зависимост от датата на подаване на петицията („приоритетната дата”). Текущите приоритетни дати се публикуват в ежемесечния Визов бюлетин.